YÖNETİM KURULU:

Nuran DEMİRER  Yönetim Kurulu Başkanı

Oğuzhan ÇAKAR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nuran DEMİRER Yönetim Kurulu Sekreteri

Mustafa YILDIRIM Yönetim Kurulu Sekreter Yardımcısı

Ayşe YEŞİL Yönetim Kurulu Saymanı